Nyttige links om vandskader

Få overblik på ét sted – Gruber SkadesService har samlet alle informationerne til dig her.

Når vandskaden sker eller er sket har du brug for andres hjælp

Ved førstehjælp for skadesramte bygninger skal der ske en masse ting, som kan være uoverskuelige og stressende.

  • Vandskader skal stoppes i at udvikles.
  • Indbo og bygninger skal sikres mod følgeskader.
  • Skadeservice og håndværkere skal koordineres.
  • Du skal foretage skadesanmelde, registrere skader, opgøre værdier og omkostninger.
  • Måske skal nogen gøres ansvarlige for skaderne eller du har behov for at klage over afgørelsen.

Vi har samlet relevante links til af få overstået din vandskade nemmest.

Undgå eller begrænse en vejrskade

– En omfattende samling råd og vejledninger til at imødegå vejrrelaterede skader.

Læs mere

Stormrådet

– Stormrådet afgør sager om erstatning efter lov om stormflod og stormfald.

Læs mere

Forsikringsoplysningen

– En hjemmeside med alt om forsikring.

Læs mere

Boligejernes Videncenter – Bolius

– Aktuel rådgivning og inspiration til boligejere.

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut

– Opdateret viden og erfaring med byggeteknik og miljø.

Læs mere

Astma- Allergi Danmark

– Klar besked om helbredsgener ved indendørs skimmelsvampe.

Læs mere

Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger

– Sundhedsstyrelsen pjece om risici ved bygningskader forårsaget af vand og fugt.

Læs mere