Nødpumpning ved vandskade

Vi rykker ud døgnet rundt og medbringer kraftige dykpumper til at opsuge oversvømmelser.

Hurtig hjælp hvis din bolig eller kælder fyldes med vand

Ved skybrud som medfører mange samtidige skader kan det ofte være svært at komme i kontakt med dit forsikringsselskab. Du kan derfor lettest begrænse skaderne ved at handle hurtigt selv. Rimelige omkostninger til skadesbegrænsning vil ofte kunne dækkes af din forsikring mod vandskader.

og få hjælp straks ved oversvømmelse efter fx ledningsbrud, opstigende grundvand, skybrud eller stormflod

Kontakt Gruber SkadeService, som rykker ud med kraftige dykpumper og vandsugere, så du hurtig kan få hjælp til at tømme kælderen for vand. Vi har døgnvagt og kan være hos dig inden for ganske kort tid. Selv ved strømsvigt pga. oversvømmelse kan vi hurtigt hjælpe dig, da vi også er autoriseret elektriker.

Når du har tilkaldt os bør du bruge tiden på at redde indbo væk fra vandet, hvis det er muligt. Det er også en rigtig god idé at tage en masse fotos undervejs i skadesforløbet. Billederne kan du bruge som dokumentation til forsikringen – både mht. selve omfanget af vandskaden samt skaderne på bygning, indbo og løsøre.

Vores kraftige dykpumper tømmer kælderen for vand

Oversvømmelse af kældre sker oftest ved skybrud om sommeren. Vandet kan være rent regnvand som strømmer ind gennem åbninger i bygningen, men det kan også være opstigende og meget snavset (bakteriefyldt) kloakvand / spildevand fra dine afløb. Kloakvand kan indeholde snavs, som risikerer at blokere almindelige pumper. Vores professionelle dykpumper kan stadig lænse selvom vandet indeholder større partikler.

Vores lænsepumper kan flytte op til ca. 30 kubikmeter vand i timen per pumpe. Vi bruger rigtige brandslanger, da det kræver slanger med stor kapacitet at bortlede så store mængder vand. Oftest pumper vi vandet væk og ud til det offentlige kloaksystem eller udendørs arealer, der kan absorbere vandet.

Vandsugere og affugtere fjerner det sidste vand

Når vi ikke kan fjerne mere vand med dykpumperne, så fortsætter vi med vandsugere. En vandsuger er en slags støvsuger, der også kan håndtere vand. Det sidste blanke vand fjernes fra overfladerne med vandsugeren. Herefter kan vi hjælpe med evt. rengøring efter snavset vand og til sidst opstille midlertidige affugtere. Nu kan du kontakte dit forsikringsselskab som kan overtage det videre forløb med målinger og affugtning i bygningens konstruktioner.

Læs mere om hvad din forsikring typisk dækker ved vandskade.

Få hurtig hjælp med dykpumper og affugtere til bekæmpelse af vandskader

Gruber SkadeService udlejer affugtere og kan hjælpe med udpumpning af vand, samt reetablering af elforsyningen efter oversvømmelse. Vi har meget effektive dykpumper og vandstøvsugere. V

i kører over det meste af Sjælland, så du kan få akut assistance med pumper og affugtere via vores døgnvagt. Vi kan hurtigt hjælpe dig, hvis du bor i Skibby, Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør, Sluseholmen, Rågeleje, Gilleleje, Hornbæk, Kastrup, Amager, Gentofte, Rungsted.