Industri & Erhverv

Vi samler på gode langvarige relationer – derfor rydder vi også altid op efter os selv. 


Få installeret CTS (Central Tilstand & Styring – Ventilationssystemer)

Vi installerer CTS-anlæg, som anvendes til at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug. CTS består ofte af intelligente undercentraler, som forbindes i et netværk, til overvågning og styring af diverse sensorer/følere, kontakter, motorer og aktuatorer, samt andre bygningstekniske installationer.

I vil selv få mulighed for at overvåge og betjene systemer via en PC, installeret med CTS-software. Via grafiske anlægsbilleder overvåges, betjenes og justeres driftstilstande, kalenderprogram og ønsket værdier, samt en lang række andre energistyrings- og vedligeholdlesesfunktioner.

Vi installerer & renoverer/efterser Nød-, Flugtvejs- og Panikbelysning.
Gruber El-teknik installerer samt renoverer/efterser eksisterende sikkerhedsinstallationer for at sikre flugtvejene til virksomhedens personale og evt. kunder/gæster bedst muligt, såfremt der skulle opstå en farlig situation, hvor lokaler og lignende skal forlades hurtigst muligt.

HUSK DEN LOVPLIGTIGE EL-SIKKERHEDSATTEST HVER 24. MÅNED
Ordningen om eftersyn i forsamlingslokaler trådte i kraft i juli 2000 og omfatter alle forsamlingslokaler til over 150 personer. Forsamlingslokaler er følgende teatre, biografer, restauranter, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der benyttes til lignende formål.
El-sikkerheden i offentlige forsamlingslokaler skal kontrolleres af en autoriseret el-installatør hvert andet år.

Vi kan stå for den totale eller dele af el-entreprisen:

  • Installering samt efterfølgende servicering af lys
  • Installering og servicering af Nødbelysning, Flugtvejsbelysning og Panikbelysning
  • Lysberegning og montering af belysningssystemer
  • Installation af Klima, ventilation og aftræk
  • Data backup systemer
  • Backup strøm systemer
  • Belysning inde og ude
  • Internetopsætning via kabel eller trådløst internet

Vi har mange års erfaring med, at hjælpe virksomheder. Vi ved at sikkerhed, punktlighed og funktionalitet er vigtigt. Hvis du har spørgsmål til vores services, så kontakt os endelig på:
Tlf: 26600984
E-mail: Info@gruber-el.dk
Eller prøv vores tilbudsformular her