Klima – Ventilation – Aftræk

Spar energi med varmegenvinding

 
Varmegenindvinding, genvinder varme fra kilder hvor varmen ellers ville gå tabt, kort sagt så genbruges den energi til opvarmning som der allerede er blevet betalt for.

Et ventilationsanlæg kan forbedrer indeklimaet i boligen, hvis det er med varmegenvindingen, nedsættes ligeledes udgifter til opvarmning.

De senere år har der været meget fokus på, at boligen skal være tæt, og i den forbindelse er det væsentlig med en ordentlig udluftning, da man undgår, at evt. fugt ophober sig i boligen og på sigt skader bygningen.

Ved genvinding af varme med et ventilationsanlæg, kan op til 90 % af varmen genvindes ved at overføre varmen fra luften, der blæses ud, til luften der blæses ind.

Med et ventilationssystem blæses den friske luft ind i husets rum via kanaler og indblæsningsåbninger, mens luften i rummene suges ud gennem andre udsugningsventiler.

Når et ventilationsanlæg anskaffes er det vigtig, at bygningen er så tæt og velisoleret som muligt, så al luftskifte sker gennem ventilationsanlægget.

Se brochure om Nilan varmegenvindingsanlæg.

Effektivt ventilation og aftræk til køkken og bad

En ekstern motor betyder, at motoren/sugedelen typisk sidder på loftet eller på taget. Udsugningskapaciteten vil derfor ofte være højere end ved en tilsvarende med intern motor – og vil dermed støje mindre i rummet.Da motorens suge kapacitet med stor sandsynlighed øges, holdes lydniveauet dog på et meget lavt niveau, selvom den ikke sidder i selve køkkenet – badeværelset.

Et emfang / badeværelseventilator med intern motor har typisk et højere lydniveau end et med ekstern motor, men er en billigere løsning.

Ofte er det boligens fysiske rammer og ens eget behov, der er afgørende, for hvad man skal vælge.

Eksterne ventilationsrør og motorer skal kondensisoleres for ikke at give problemer med kondens på længere sigt.