Strøm Backup UPS


UPS Backup ved strømsvigt

 
Oftest klares de første kritiske minutter efter et strømsvigt af en UPS, således at server, computere samt andet udstyr af vital betydning uhindret kan fortsætte driften uden svigt.

Hos visse virksomheder kan det være kritisk hvis strømmen pludseligt afbrydes, virksomhedens behov for backup-strøm kan variere fra få minutter til fx 1 time, for at sikre deres værdier, såsom data eller processer. Andre er afhængig af nødstrøm hele tiden og kræver at nødstrøm ikke afbrydes indtil elektriciteten er stabil igen

UPS principper
Off line: Den simpleste form for UPS-anlæg er, når forsyningen går direkte igennem UPS-anlægget. Dette betyder, at der ikke er nogen form for transientdæmpning eller frekvens- og spændingsregulering. Koblingstiden mellem netdrift og batteridrift er oftest mellem 2-6 ms.

  • Billigste UPS-løsning
  • Ingen støjdæmpning
  • Ingen spændingsstabilisering
  • Ingen frekvensstabilisering

Online: Online UPS-anlægget er forsynet med en ensretter og en vekselretter, som er dimensioneret til at kunne give / afgive den fulde angivne effekt. Ensretteren anvendes samtidigt som batteri lader.

Et online UPS-anlæg afhjælper på grund af dets opbygning langt de fleste fejltyper.

  • Helt stabil udgangsspænding
  • Helt stabil udgangsfrekvens
  • Optimal strøjdæmpning
  • Ingen omkoblingstid ved skift til batteri
  • Indbygget bypass
  • Kan anvendes som 50/60 Hz frekvensomformer