Nødpumpning ved vandskade


Hurtig hjælp ved oversvømmelse

 
Vi udfører udpumpning af vand og genetablering af el-installationer på hele Sjælland, men arbejder oftest i Ålsgårde, Helsingør, øvrige Nordsjælland og Storkøbenhavn. Især på Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg, Birkerød, Holte, Hellerup og Gentofte kører vi som autoriseret el-installatør og foretager tømning af oversvømmede arealer med vores dykpumper og slangeudstyr.

Se også Skadeservice

Oversvømmet kælder eller hus ved skybrud
Efterhånden som der kommer ændringer i vores klima, så bliver regnskyllene også kraftigere.

Resultatet heraf er, at det til tider ender med at regnvand og spildevand kommer ind uønskede steder, og det er i disse situationer når vandet står højt, at Gruber El-teknik rykker ud for at begrænse skadens omfang ved at pumpe vand væk.

Vi har adskillige års erfaring, med at tømme brønde / kældre i m.v. i forbindelse med vandskader.

Stadig voldesommere regnskyl og skybrud
Den seneste tids voldsomme mængder regn, der flere steder har haft skybrudsagtig karakter kan betyde, at jorden og afløbssystemerne ikke kan klare at aflede vandet, som derfor stiger op i dit hus gennem kloak, afløbsriste, toilet, kælder og utætheder i husets sokkel.

Se videoen om det ekstreme skybrud i København.

Vi rykker ud med pumpeudstyr og
sikrer el-driften hele døgnet

Gruber El-teknik har meget kraftige vandpumper (dykpumper) og kan yde en øjeblikkelig indsats ved at pumpe vandet væk for at begrænse skaderne – og følge op med affugtning og rengøring for at modvirke følgeskader som skimmel, mug og svampeskader.

Vores kraftige Grundfospumper kan fjerne 21-30 kubikmeter vand i timen og har en løftehøjde på op til 17 meter. Hvis dette ikke er nok, så har vi en samarbejdspartner med endnu mere og kraftigere pumpeudstyr.

Som autoriseret el-installatør kan vi både pumpe vand væk, sikre mod el-ulykker og hurtigt genetablere strømforsyning til pumpedrift, belysning og andre akutte behov.

Følg disse råd ved vandskade og oversvømmelser:

  • Få vandet ud og begræns skaden
  • Fotografer skaderne på indbo og bygning
  • Kontakt dit forsikringsselskab og evt. et skadeservice-firma.
  • Dækker forsikringen skaden, dækker de også dele af skadesbegrænsningen
  • Smid ikke noget væk, før forsikringsselskabet har godkendt det

Læs mere om korrekt handling ved vandskader.

Læs kundeudtalelse efter vores nødpumpeservic