Strømafbrydelse ved vandskade

Har du fået vand i din el-installation og er uden strøm – så kontakt Gruber Skadeservice.

Døgnvagt og hurtig hjælp med ved strømsvigt og oversvømmelse/vandskade

Vi tilbyder udrykning og hjælp ved vand i kældre og oversvømmelse i boligen. På kort tid har vi mandskab på stedet, som begrænser skadens omfang og sørger for opsugning af vand og opstilling af affugter samt oprydning og rengøring.

Tjek først selv for fejl i din strømforsyning

Det er en god idé altid at have en lygte ved din el-tavle. Så kan du ved strømafbrydelse hurtigt se om:

  1. Dit hfi / hpfi-relæ er slået fra (vippekontakten er nede) eller
  2. en gruppesikring slået fra (vippekontakterne er nede) eller
  3. om der er sprunget sikringer (de små røde metalskiver i smeltesikringerne).
  4. Tjek om strømmen også er gået hos dine naboer.

Hvis der er vandskade i dine elinstallationer

Hvis du  stadig ikke kan slå strømmen til igen uden fejl – og du har oversvømmelse / vandskade i bygningen, så har du behov for hjælp fra en autoriseret elektriker. Elektrikeren kan lokalisere fejlen og genetablere din strømforsyning, så der hurtigt er strøm til fx at pumpe vand ud af din kælder.

Gruber SkadeService er autoriseret elektriker og medbringer kraftige dykpumper

Vi kan hurtigt begynde at pumpe vandet ud af bygningen, når vi har genetableret din strømforsyning. Vand og elektrisk strøm kan være en farlig kombination. Der kan ske kortslutning og ting kan blive strømførende så der er risiko for at få livsfarlige stød. Overlad derfor dette arbejde til en uddannet elektriker.