Er din PDS- / data-installation testet efter installering?

Efter afslutning af PDS-installation, tester Gruber El-teknik altid, at netværksinstallationen fra stik til stik virker, samt overholder gældende standarder.

Den udarbejdede rapport udleveres til kunden og vi gemmer rapporten i mindst 5 år.

Gruber El-teknik har gennemgået LK’s Lexcom autorisationskursus i forbindelse med certificering af PDS-installation (netværkskablingen).

Validator NT905 PDS-tester | www.gruber-el.dk