Vedligehold og drift af større bygninger som fx boligforeninger kræver indsigt og forskellige kompetencer. Effektiv service på bygningernes installationer kræver kendskab til indretning og placering af alle de servicekrævende funktioner såsom varmeanlæg, belysning, ventilation, elevatorer etc.

Gensidig tillid og faste håndværkere er en fordel

Det er derfor en god idé at tilknytte faste håndværkere til de enkelte fagområder som el og vvs. Når det er samme håndværkere hver gang kan de hurtigt, sikkert og effektivt foretage de reperationer og servicebesøg som ønskes.

Gensidig tillid mellem kunde og håndværker er grundlaget for et smidigt samarbejde. Når håndværkeren kender bygningerne godt så kan kunden undgå misforståelser og fejl pga. manglende kendskab til lokale detaljer. Omvendt har håndværkeren en interesse i at opbygge et tæt og fast kundeforhold.

Gruber-El-teknik tilbyder derfor at lave individuelle og fleksible El-serviceaftaler til billigere priser end ved ad hoc tilkald.

En el-serviceaftale kan fx vedrøre:

  • Porttelefonanlæg
  • Gårdbelysning
  • Pumpestyringer
  • Ventilationsanlæg
  • EDB-netværk
  • Kabel-TV systemer
  • Røg- og gasalarmer

Kontakt Gruber El-teknik for en uforpligtende samtale om netop jeres behov og ønsker vedr. elektriske installationer.